» Úvodní strana
» O nás
» Kontakty

» Technologie
» Poptávka

» Fotogalerie
» Průběh stavby
» Video-ukázky


ZPĚT

Vytýčení a zaměření stavby a výškových bodů, sejmutí ornice

Vyhloubení základových pasů

Usazení kanalizace, přívodů vody a elektra, usazení zemnícího pásku

Betonáž základových pasů

Výstavba ztraceného bednění základ pro základovou desku

Hutnění podkladu základové desky

Výztuž a betonáž základové desky

Ošetření a údržba základové desky (28 dní zrání betonu)

Izolace proti zemní vlhkosti pod obvodové zdivo

Založení, rozměření obvodové zdiva

Vyzdívání obvodového zdivaZaložení, rozměření a vyzdívání vnitřního zdiva

Uložení stropních trámů

Ukončení stavby železobetonovým ztužujícím pasem (věnec)

Konstrukce střechy


Výstavba komínového tělesa

Hrubá stavba rodinného domu dokončena

 

 

 

 

 


copyright © M-M stavby v.o.s. - Všechna práva vyhrazena